2008-06-15--18-snowdonia 2008-06-16 08:14:00 – 2008-06-17 16:15:57

Start slideshow
dsc04328 monday morning in llanberis
1
monday morning in llanberis
DSCF1455 mount snowdon
2
mount snowdon
DSCF1931 view from mount snowdon
3
view from mount snowdon
DSCF1934 p.i.g. track and miners track
4
p.i.g. track and miners track
DSCF1942 zigg-zagg
5
zigg-zagg
DSCF1466 dr who on top of snowdon
6
dr who on top of snowdon
DSCF1469 view from top of snowdon towards the east
7
view from top of snowdon towards the east
DSCF1470 p.i.g. track up mount snowdon
8
p.i.g. track up mount snowdon
DSCF1471 sea gulls on top of mount snowdon!
9
sea gulls on top of mount snowdon!
DSCF1472 view from mount snowdon
10
view from mount snowdon